Aktuality

nová e-mailová adresa: soshurb@soshurb.sk

Dôležité: s príznakmi infekcie dýchacích ciest vstup do priestorov školy je zakázaný. Od prvého dňa nového školského roka, každý žiak povinne nosí rúško v priestoroch školy. Počas prestávok držiavať sa v triede. Počas vyučovania je zakázané opustiť areál školy!

Zahraničná prax vrámci 5. Erasmus+ projektu, termín: 8.5.2022 -28.5.2022. Eger-Jáger, Maďarsko

Videá našej školy

Krátky film o našej škole (produkcia TV Nitrička, december 2016). Ďalej si môžete pozrieť aj krátke videá zo života školy (o aktivitách , o odbornej príprave a film Tulavá palica - Erasmus+ projektu ).

Kontaktujte nás

Telefón:

035/760 22 04

Adresa:

Ulica 1. mája č. 1, 947 01 Hurbanovo
Užitočné linky

Autoškola:

Jedálny lístok: