logo školy HURBANOVO

Stredná odborná škola
Szakközépiskola

erb mesta Hurbanovo
                                                                             zriaďovatež: Nitriansky samosprávny kraj

Adresa:
Ul. 1.mája č.1
947 01 Hurbanovo
 
tel.: 035/760 22 04
fax: 035/760 26 92
 
e-mail:souphu@souphu.edu.sk
www.souphu.edu.sk
 
 aktualizácia: 11. 06. 2016 
 

výsledná správa 2014/2015

 
 
      
 
          
 
          
 
      
 

projekt Infovek
autoškola-testy
testovanie

technické odbory
v šk. r. 2016/17

pekné prostredie

Čakáme vás!
v šk. r. 2016/17

  podpora BGA 
program Erasmus+  
Model participácie...  
INZERÁT  
magyar verzió    deutsche Zuzammenfassung   english summary